Sashimi 2B1

Sashimi 2B1

12 pieces. Chu-toro, Salmon, Yellowtail, Shima aji, Kinmedai, Halibut.

    $62.00